languageNL
FB IG P

MENU

ALGEMENE VOORWAARDEN

Bambulah – Algemene verkoopvoorwaarden

Bambulah – Algemene verkoopvoorwaarden

Dit zijn de algemene verkoopvoorwaarden van Bambulah, een webshop die volledig eigendom is van MaMa Trading BV (MaMa Trading BV is ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 74478796) hierna genoemd: “Bambulah”, en deze algemene verkoopvoorwaarden, hierna de “Voorwaarden” genoemd.

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die je via de webshop van Bambulah (www.Bambulah.com) plaatst. Door een bestelling te plaatsen, ga je akkoord met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden op de overeenkomst tussen jou en Bambulah.

Deze Voorwaarden bevatten de rechten en plichten van de partijen die van toepassing zijn op je bestelling van producten via de Bambulah webshop. Daarom is het belangrijk dat je de tijd neemt om deze Voorwaarden zorgvuldig door te nemen. Bambulah raadt je aan om deze Voorwaarden op je computer op te slaan en/of af te drukken voor je eigen administratie.

1. Informatie over Bambulah

1.1 Bambulah maakt deel uit van MaMa Trading BV, een in Nederland opgerichte besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De volledige contactgegevens van Bambulah zijn:

Bambulah B.V.
Lijsterbeslaan 31
1214 LP Hilversum
E-mail: [email protected]

Bovenstaand adres is geen retouradres! Pakketten kunnen niet aangenomen worden. Zie onze website voor de details omtrent retouren.

Nummer Kamer van Koophandel: 74478796
Btw-nummer: NL859917745B01

2. Jouw gegevens

2.1 Om de overeenkomst met Bambulah vlot en tijdig uit te voeren, is het belangrijk dat je je naam, e-mailadres en het leveringsadres correct en volledig opgeeft volgens de instructies. Jij bent verantwoordelijk voor de juistheid van de door jou verstrekte gegevens. Je vindt de volledige contactgegevens van Bambulah in artikel 1 van deze Voorwaarden.

2.2 Bambulah zal de gegevens die je hebt verstrekt enkel gebruiken op de manier zoals opgegeven in de privacyverklaring, die je op de website vindt.

3. Aanbod en overeenkomst

3.1 Wanneer je een artikel koopt via de Bambulah webshop, ga je een overeenkomst aan met Bambulah. De overeenkomst gaat in op het moment dat Bambulah een bevestiging heeft verstuurd naar het e-mailadres dat je hebt opgegeven.

3.2 Een overeenkomst die voortvloeit uit een aanbod dat een duidelijke vergissing en/of fout bevat, zoals een ongewoon lage prijs, is voor Bambulah niet bindend. Contacteer Bambulah als je twijfelt over de geldigheid van een aanbod.

4. Prijzen en betaling

4.1  De prijs in de webshop wanneer je een bestelling plaatst, is de totale prijs inclusief alle BTW (indien van toepassing) en verzendkosten. Eventuele invoerrechten of land specifieke belastingen zijn niet inbegrepen (zie artikel 5.3).

4.2 Je kunt je bestelling betalen op de manieren zoals vermeld in de Bambulah webshop.

5. Verwerking en levering van je bestelling

5.1 Bambulah streeft ernaar om je bestelling zo vlot en snel mogelijk te verwerken en te leveren.

5.2 Bestellingen worden verzonden naar het leveringsadres dat je hebt opgegeven en via de leveringswijze die je hebt gekozen.

5.3 Indien het leveringsadres buiten de Europese Unie ligt, is het mogelijk dat het land in kwestie extra kosten rekent, zoals invoerbelasting. Bambulah heeft geen invloed of controle over dergelijke kosten en kun je daarom geen verdere informatie geven. Je moet zelf controleren of de bestelde artikelen kunnen worden uit- en ingevoerd naar het land in kwestie en wat de kosten zijn, voor je een dergelijke bestelling plaatst. Eventuele invoerrechten en verschuldigde heffingen zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de klant en moeten betaald worden op het moment van de levering.

5.4 De eigendom van de bestelde producten gaat op jou over zodra Bambulah de volledige betaling heeft ontvangen.

5.5 Bambulah waakt erover dat de producten nauwkeurig en volledig worden verzonden. Mocht je toch een onvolledig of beschadigd product ontvangen, neem dan contact op met Bambulah.

5.6 Verkeerd opgegeven adres door klant
EU zendingen
Bij een retour die gerelateerd is aan een door de klant verkeerd opgegeven adres (referentie: Google Maps), brengt Bambulah 20 euro in rekening voor de gemaakte kosten voor verzending & retourzending, alvorens het pakket opnieuw aan te bieden. De klant dient dit bedrag over te maken op een door Bambulah te specificeren bankrekening.
Zendingen buiten de EU
Bij een retour die gerelateerd is aan een door de klant verkeerd opgegeven adres (referentie: Google Maps), brengt Bambulah de verzendkosten & retour verzendkosten van de gebruikte vervoerder in rekening, alvorens het pakket opnieuw aan te bieden. De klant dient dit bedrag over te maken op een door Bambulah te specificeren bankrekening.

5.7 Niet aanwezig zijn op leveradres op dag van levering
De klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het aanwezig zijn op het leveradres op de dag van levering. Bambulah stuurt elke klant automatisch een verzendbevestiging zodra de order het Bambulah magazijn verlaat, met daarin een track & trace link. Het is aan de klant
om de verzending goed in de gaten te houden om zodoende leveringsproblemen te voorkomen. Indien een leverinsgpoging wordt ondernomen, maar de klant is niet aanwezig op het adres ten tijde van de leveringspoging, dan is het de verantwoordelijkheid van de klant om zelf met de vervoerder een nieuwe afspraak in te plannen. Eventuele voortvloeiende kosten voor het niet aanwezig zijn ten tijde van levering zijn volledig voor rekening van de klant.

5.8 Retour na leveringspogingen
Bambulah houdt zich het recht voor om additionele verzendkosten in rekening te brengen na het retour komen van een pakket door het niet kunnen uitleveren van de vervoerder. De klant dient de verzendkosten over te maken op een door Bambulah te specificeren bankrekening, alvorens een pakket opnieuw uit te sturen na mislukte leveringspogingen. Indien de klant het pakket niet meer wil ontvangen en de bestelling wenst te cancellen,
wordt er 20 Euro van het terug te storten bedrag ingehouden. Deze kosten zijn ter compensatie van de gemaakte kosten met betrekking tot verzending, administratie en fulfilment (handling).

5.9 Moeilijke adressen
Een ‘moeilijk adres’ wordt door Bambulah als volgt gedefinieerd:
– een adres zonder huisnummer
– een adres waarbij de combinatie ‘straatnaam + huisnummer’ volgens Google Maps niet bestaat
– een adres waarbij de klant, pas bij navraag, nadere uitleg geeft over hoe het adres het beste te bereiken
– een afgelegen adres
Mits in één van bovenstaande gevallen een zending niet kan worden uitgevoerd door een reguliere vervoerder van Bambulah, dan is het Bambulah vrij om de klant te verplichten een zending per koeriersdienst te accepteren. De extra kosten voor levering per koeriersdienst zullen volledig door de klant betaald moeten worden. Het is in zo’n situatie aan de klant om te kiezen voor het accepteren of annuleren van de order. Wanneer een verzonden order retour komt, vanwege een ‘moeilijk adres’, zullen de kosten
voor verzending & retourzending op de klant verhaald worden (zie 5.6 voor de kosten).

5.10 Annuleren van een order
Bij het annuleren van een order, nog voordat de order verstuurd is, zal te allen tijde 15 euro in rekening worden gebracht bij de klant voor gemaakte kosten bij betaalprovider en fulfilment center.

5.11 Annuleren van een order (na verzending)
Bij het annuleren van een order, nadat de order verstuurd is, zal te allen tijde 15 euro in rekening worden gebracht bij de klant voor gemaakte kosten bij betaalprovider en fulfilment center. Tevens zullen de verzendkosten worden doorbelast.

5.12 Retour ontvangst na 30 dagen
Mocht een retour bij ons magazijn binnenkomen na meer dan 30 dagen na bestelling, dan vervalt het recht op geld teruggave. Tussen 30-60 dagen geven wij een tegoedbon ipv geld. Na 60 dagen vervalt ook deze optie.

6. Kwaliteit

6.1 Bambulah streeft ernaar om haar producten zo volledig en nauwkeurig mogelijk op de website weer te geven. De aard van de aangeboden producten kan leiden tot verschillen (zoals kleurverschillen) tussen de weergave van de producten op de website en het geleverde product.

6.2 De producten die in de webshop worden aangeboden, namelijk klamboes, zijn van nature onderhevig aan gebruik. De levensduur van een product is deels afhankelijk van het materiaal van het product, de gebruiksintensiteit en het onderhoud. De producten van Bambulah zijn gemaakt van de materialen die in de webshop zijn vermeld. Voor een optimale levensduur en kwaliteit is het belangrijk om, indien nodig, de wasinstructies te volgen.

7. Herroepingsrecht

7.1 Je hebt het recht om de overeenkomst binnen 30 dagen na de besteldatum van je bestelling te beëindigen. Dit is de zogenaamde bedenktermijn. Je kunt je recht om de overeenkomst te beëindigen doen gelden door een e-mail te sturen naar [email protected] met vermelding van je bestelnummer en de reden van de retour. Retouren zijn enkel toegestaan als de verpakking van het product en het product zelf niet beschadigd zijn.

7.2 Indien je ervoor kiest om de overeenkomst te beëindigen voor zover het een bepaald product betreft, moet je dit product zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen de 30 dagen na de besteldatum, terugzenden naar het adres van Bambulah, dat je op onze website vindt. De kosten voor de retour zijn voor rekening van de klant.

7.3 In geval van ontbinding zoals gedefinieerd in artikel 7.1, zal Bambulah het betaalde bedrag voor het betreffende product terugbetalen na inspectie en in ieder geval niet later dan 14 dagen na ontvangst van de retourzending in ons magazijn. Bij niet ontvangst door Bambulah dient u te kunnen aantonen dat het product inderdaad is geretourneerd.

7.4 Wanneer je een product terugzendt dat je beschadigd of gewassen hebt, waarvan de etiketten zijn verwijderd, of wanneer het een onvolledig product betreft of een product dat andere gebruikssporen bevat waaruit blijkt dat je het intensief hebt gebruikt, zal Bambulah je aansprakelijk stellen voor de totale waarde van het product. In deze omstandigheden zal Bambulah het terug te betalen bedrag niet vergoeden.

7.5 Handling kosten Bambulah
Voor het retourneren van een klamboe brengen wij 15 euro handling kosten in rekening per geretourneerde klamboe. Voor het retourneren van een accessoire (set) brengen wij 7,5 euro handling kosten in rekening per geretourneerde accessoire (set). Deze kosten zijn voor het checken/inspecteren van elke retour gestuurde klamboe/accessoire en in het geval van een geretourneerde klamboe, voor het opnieuw strijken en opvouwen van de klamboe, zodat deze weer netjes in de katoenen zak past en opnieuw in de voorraad opgenomen kan worden. Geretourneerde accessoires moeten ook geïnspecteerd worden en opnieuw worden verpakt, zodat deze weer terug in de voorraad kunnen worden opgenomen. De handeling kosten zullen worden ingehouden op het terug te storten bedrag aan de klant.

7.6 Geconstateerde onvolkomenheden bij retour
Bambulah behoudt zich te allen tijde het recht voor om bij eventuele onvolkomenheden van een retour gestuurde klamboe/accessoire, een nader te bepalen bedrag in mindering te brengen. Dit bedrag wordt volledig door Bambulah bepaald en zal worden gecommuniceerd met de klant.

7.7 Onaangekondigde retouren / Retouren verstuurd naar een verkeerd adres
Bambulah behoudt zich te allen tijde het recht voor om bij een onaangekondigde retour 10euro administratiekosten in rekening te brengen.
Indien een onaangekondigde retour wordt gestuurd naar het hoofdkantoor van Bambulah of één van de adressen die bekend zijn bij de Kamer van Koophandel, dan zal Bambulah het pakket weigeren. De eventuele bijkomende kosten zijn in zo’n geval volledig voor de klant.

7.8 Geen retour mogelijk na wassen klamboe
In geen geval kan Bambulah een retour accepteren indien de klamboe gewassen is door de klant.

8. Wijzigingen in deze voorwaarden

8.1 Wanneer Bambulah besluit deze Voorwaarden te wijzigen, zullen wij de gewijzigde Voorwaarden publiceren op de website. Wij raden je aan om regelmatig na te gaan of de Voorwaarden zijn gewijzigd. Eventuele wijzigingen zijn niet van toepassing op bestellingen die voor de datum van de wijziging zijn geplaatst. Deze Voorwaarden werden voor het laatst gewijzigd op 7 januari 2023.

9. Geschillen

9.1 Bambulah streeft ernaar om de hoogst mogelijke kwaliteit te leveren voor haar producten en diensten. Klachten kun je telefonisch, per brief of via e-mail aan ons overmaken.

Bambulah
Annie Romeinstraat 8
1234 AB Waalwijk, Nederland
Telefoon: openingsuren
E-mail: [email protected]

Opmerking: Bovenstaand adres mag niet worden gebruikt om producten terug te zenden of om te ruilen. Zie de rubriek Omruilen & Retouren op onze website voor de juiste adresgegevens om een product om te ruilen of te retourneren.

9.2 Als je de klachtenprocedure hebt doorlopen, maar je klacht wil doorverwijzen naar een andere instantie, kun je contact opnemen met de Geschillencommissie via het Europese ODR-platform: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10. Toepasselijke wetgeving

10.1 Op deze Voorwaarden en op de overeenkomsten tussen jou en Bambulah is het Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Deze rechtskeuze doet geen afbreuk aan de verdere bescherming die je geniet op grond van de bindende bepalingen van de wet die zonder deze bepaling van toepassing zouden zijn.

Join the world of Bambulah

Ontvang updates over nieuwe producten, events en meer.

Hulp nodig?

Stuur een chat! Ma – Vr 09:00 – 18:00

email