Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Bambulah – Algemene verkoopvoorwaarden

Bambulah – Algemene verkoopvoorwaarden

Dit zijn de algemene verkoopvoorwaarden van Bambulah, een webshop die volledig eigendom is van MaMa Trading BV (MaMa Trading BV is ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 74478796) hierna genoemd: “Bambulah”, en deze algemene verkoopvoorwaarden, hierna de “Voorwaarden” genoemd.

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die je via de webshop van Bambulah (www.Bambulah.com) plaatst. Door een bestelling te plaatsen, ga je akkoord met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden op de overeenkomst tussen jou en Bambulah.

Deze Voorwaarden bevatten de rechten en plichten van de partijen die van toepassing zijn op je bestelling van producten via de Bambulah webshop. Daarom is het belangrijk dat je de tijd neemt om deze Voorwaarden zorgvuldig door te nemen. Bambulah raadt je aan om deze Voorwaarden op je computer op te slaan en/of af te drukken voor je eigen administratie.

1. Informatie over Bambulah

1.1 Bambulah maakt deel uit van MaMa Trading BV, een in Nederland opgerichte besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De volledige contactgegevens van Bambulah zijn:

Bambulah B.V.
Annie Romeinstraat 8
5142 MP Waalwijk
E-mail: info@bambulah.com

Nummer Kamer van Koophandel: 74478796
Btw-nummer: NL859917745B01

E-mail: info@bambulah.com
Tel.: VOIP-nummer:

2. Jouw gegevens

2.1 Om de overeenkomst met Bambulah vlot en tijdig uit te voeren, is het belangrijk dat je je naam, e-mailadres en het leveringsadres correct en volledig opgeeft volgens de instructies. Jij bent verantwoordelijk voor de juistheid van de door jou verstrekte gegevens. Je vindt de volledige contactgegevens van Bambulah in artikel 1 van deze Voorwaarden.

2.2 Bambulah zal de gegevens die je hebt verstrekt enkel gebruiken op de manier zoals opgegeven in de privacyverklaring, die je op de website vindt.

3. Aanbod en overeenkomst

3.1 Wanneer je een artikel koopt via de Bambulah webshop, ga je een overeenkomst aan met Bambulah. De overeenkomst gaat in op het moment dat Bambulah een bevestiging heeft verstuurd naar het e-mailadres dat je hebt opgegeven.

3.2 Een overeenkomst die voortvloeit uit een aanbod dat een duidelijke vergissing en/of fout bevat, zoals een ongewoon lage prijs, is voor Bambulah niet bindend. Contacteer Bambulah als je twijfelt over de geldigheid van een aanbod.

4. Prijzen en betaling

4.1  De prijs in de webshop wanneer je een bestelling plaatst, is de totale prijs inclusief alle heffingen en, indien van toepassing, de verzendkosten en/of invoerrechten (zie artikel 5.3).

4.2 Je kunt je bestelling betalen op de manieren zoals vermeld in de Bambulah webshop.

5. Verwerking en levering van je bestelling

5.1 Bambulah streeft ernaar om je bestelling zo vlot en snel mogelijk te verwerken en te leveren.

5.2 Bestellingen worden verzonden naar het leveringsadres dat je hebt opgegeven en via de leveringswijze die je hebt gekozen.

5.3 Indien het leveringsadres buiten de Europese Unie ligt, is het mogelijk dat het land in kwestie extra kosten rekent, zoals invoerbelasting. Bambulah heeft geen invloed of controle over dergelijke kosten en kun je daarom geen verdere informatie geven. Je moet zelf controleren of de bestelde artikelen kunnen worden uit- en ingevoerd naar het land in kwestie en wat de kosten zijn, voor je een dergelijke bestelling plaatst.

5.4 De eigendom van de bestelde producten gaat op jou over zodra Bambulah de volledige betaling heeft ontvangen.

5.5 Bambulah waakt erover dat de producten nauwkeurig en volledig worden verzonden. Mocht je toch een onvolledig of beschadigd product ontvangen, neem dan contact op met Bambulah.

6. Kwaliteit

6.1 Bambulah streeft ernaar om haar producten zo volledig en nauwkeurig mogelijk op de website weer te geven. De aard van de aangeboden producten kan leiden tot verschillen (zoals kleurverschillen) tussen de weergave van de producten op de website en het geleverde product.

6.2 De producten die in de webshop worden aangeboden, namelijk klamboes, zijn van nature onderhevig aan gebruik. De levensduur van een product is deels afhankelijk van het materiaal van het product, de gebruiksintensiteit en het onderhoud. De producten van Bambulah zijn gemaakt van de materialen die in de webshop zijn vermeld. Voor een optimale levensduur en kwaliteit is het belangrijk om, indien nodig, de wasinstructies te volgen.

7. Herroepingsrecht

7.1 Je hebt het recht om de overeenkomst binnen 30 dagen na de datum van verzending van je bestelling te beëindigen. Dit is de zogenaamde bedenktermijn. Je kunt je recht om de overeenkomst te beëindigen doen gelden door een e-mail te sturen naar returns@bambulah.com met vermelding van je bestelnummer en de reden van de retour. Retouren zijn enkel toegestaan als de verpakking van het product en het product zelf niet beschadigd zijn.

7.2 Indien je ervoor kiest om de overeenkomst te beëindigen voor zover het een bepaald product betreft, moet je dit product zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen de 30 dagen na de datum van verzending van je bestelling, terugzenden naar het adres van Bambulah, dat je op onze website vindt.

De kosten voor de retour zijn voor rekening van de klant.

7.3 In geval van beëindiging zoals bepaald in artikel 7.1, zal Bambulah het betaalde bedrag voor het product in kwestie meteen terugbetalen en in elk geval niet later dan 14 dagen na ontvangst van de kennisgeving dat je de overeenkomst wil beëindigen, maar niet voordat Bambulah het teruggezonden product in kwestie heeft ontvangen (in geval van niet-ontvangst door Bambulah, moet je kunnen bewijzen dat het product inderdaad is teruggezonden).

7.4 Wanneer je een product terugzendt dat je beschadigd of gewassen hebt, waarvan de etiketten zijn verwijderd, of wanneer het een onvolledig product betreft of een product dat andere gebruikssporen bevat waaruit blijkt dat je het intensief hebt gebruikt, zal Bambulah je aansprakelijk stellen voor de totale waarde van het product. In deze omstandigheden zal Bambulah het terug te betalen bedrag niet vergoeden.

8. Wijzigingen in deze voorwaarden

8.1 Wanneer Bambulah besluit deze Voorwaarden te wijzigen, zullen wij de gewijzigde Voorwaarden publiceren op de website. Wij raden je aan om regelmatig na te gaan of de Voorwaarden zijn gewijzigd. Eventuele wijzigingen zijn niet van toepassing op bestellingen die voor de datum van de wijziging zijn geplaatst. Deze Voorwaarden werden voor het laatst gewijzigd op 7 april 2020.

9. Geschillen

9.1 Bambulah streeft ernaar om de hoogst mogelijke kwaliteit te leveren voor haar producten en diensten. Klachten kun je telefonisch, per brief of via e-mail aan ons overmaken.

Bambulah
Annie Romeinstraat 8
1234 AB Waalwijk, Nederland
Telefoon: openingsuren
E-mail: info@bambulah.com

Opmerking: Bovenstaand adres mag niet worden gebruikt om producten terug te zenden of om te ruilen. Zie de rubriek Omruilen & Retouren op onze website voor de juiste adresgegevens om een product om te ruilen of te retourneren.

9.2 Als je de klachtenprocedure hebt doorlopen, maar je klacht wil doorverwijzen naar een andere instantie, kun je contact opnemen met de Geschillencommissie via het Europese ODR-platform: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

10. Toepasselijke wetgeving

10.1 Op deze Voorwaarden en op de overeenkomsten tussen jou en Bambulah is het Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Deze rechtskeuze doet geen afbreuk aan de verdere bescherming die je geniet op grond van de bindende bepalingen van de wet die zonder deze bepaling van toepassing zouden zijn.